Lễ ký thỏa thuận hợp tác cùng Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong tuần qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc xây dựng, thực hiện và triển khai các khóa đào tạo quản lý trong trung và ngắn hạn cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Công ty Đào tạo Trực tuyến OMT sẽ cùng Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp thực hiện, trong đó đào tạo trực tuyến sẽ được lồng ghép nhằm giúp học viên có thể học tập kết hợp và ôn lại kiến thức hiệu quả. Buổi lễ ký kết có sự tham gia của Lãnh đạo Khoa Quốc tế và Ban Lãnh đạo Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT; diễn ra tại văn phòng Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

_MG_3113

_MG_3121

_MG_3125