Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

khoa-hoc-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-dao-tao-trong-doanh-nghiep-OMT
23
Th2

I. MÔ TẢ KHÓA HỌC

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp, yếu tố nhân sự đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công của doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức nếu muốn phát triển nhanh và bền vững.

Khóa học này không những giúp cho học viên trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thực hiện các nghiệp vụ quản lý đào tạo mà còn giúp học viên xác định được vai trò và năng lực cần có của người làm nghề quản lý đào tạo, từ đó học viên tự ý thức về việc thay đổi bản thân nhằm đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

 

II. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU KHÓA HỌC

2.1. MỤC ĐÍCH

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, công cụ và kỹ năng trong công tác quản lý đào tạo. Học viên sẽ phát triển kỹ năng về xây dựng và thực hiện các quy trình, quy định trong quản lý đào tạo nhằm hỗ trợ cho quá trình thực hiện những mục tiêu nhân sự và kinh doanh của doanh nghiệp.

 

2.2. MỤC TIÊU

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Nắm vững toàn bộ quá trình đào tạo và phát triển, hiểu rõ vai trò và chức năng của cán bộ quản lý đào tạo trong doanh nghiệp;
  • Xác định được những định hướng chiến lược đào tạo và các bối cảnh để áp dụng những chiến lược đó;
  • Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo;
  • Nắm vững các phương pháp đào tạo và phát triển khác nhau và lựa chọn được phương pháp phù hợp cho bối cảnh cụ thể trong đơn vị mình;
  • Thiết kế được những chương trình đào tạo hiệu quả cho doanh nghiệp của mình
  • Chuẩn bị được điều khoản giao việc cho công tác đào tạo và chuẩn bị được kinh phí đào tạo; xác định được những bước cần thiết để làm việc hiệu quả với các bên cung cấp dịch vụ đào tạo;
  • Tổ chức và tiến hành đánh giá hiệu quả công tác đào tạo.
  • Một số công việc đặc thù trong quản lý đào tạo Elearning.

 

III. CÁCH THỨC HỌC

Khóa học được thực hiện trong thời gian khoảng 4 tuần hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống phần mềm của OMT, và đều có giảng viên chuyên môn dẫn dắt, quản lý lớp, trao đổi thảo luận với học viên trong lớp, đánh giá bài làm và chấm điểm học tập của học viên nhằm giúp học viên đi đúng hướng của khóa học và đạt được mục tiêu đề ra.

Khóa học đòi hỏi người học cần phải dành thời gian để làm bài tập và trao đổi thảo luận với bạn học cũng như giảng viên trong lớp với tần suất khá dầy đặc, đây là một đặc điểm khác biệt về khóa học trực tuyến do OMT thực hiện. Thông thường, học viên cần đầu tư thời gian cho khóa học này tối thiểu từ 8-10 giờ/tuần.

Course Content

Total learning: 3 lessons / 1 quiz Time: 10 weeks

Instructor

Free

30-Day Money-Back Guarantee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.