Quản trị nhân sự

Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo trong doanh nghiệp Free
(0 vote)

Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

23/02/2018 / No Comments

Khóa học này được thiết kế cho các cán bộ quản lý đào tạo trong các doanh nghiệp, nhằm tăng cường năng lực quản lý chức năng đào tạo tại doanh nghiệp.
Khóa học sẽ tập trung giới thiệu và rèn luyện những kỹ năng cụ thể để các cán bộ này có thể tổ chức và tiến hành các hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp một cách hiệu quả

Nghề nhân sự chuyên nghiệp Free
(0 vote)

Nghề nhân sự chuyên nghiệp

21/07/2017 / No Comments

Khóa học này được thiết kế dành cho các cán bộ Nhân sự trong các doanh nghiệp Việt nam, có kinh nghiệm làm việc ít nhất từ 6 tháng trở lên.